Elden Södra 15

Adress: Storgatan 42            
Typ av fastighet: Bostäder, kontor
Area m2: 1.964