Svalan 7

Adress: Södra Doktorsgatan 5            
Typ av fastighet: Bostäder
Area m2: 609