Svalan 8

Adress: Södra Doktorsgatan 3            
Typ av fastighet: Bostäder, kontor
Area m2: 1.028