Boendeinformation

Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna som våra bostadshyresgäster har. Om du inte hittar svaret på din fråga så tveka inte att kontakta oss!

Autogiro

Ett enkelt och bekvämt sätt att betala din hyra. Ansökan om autogiro görs på blankett som vi skickar till dig – maila eller ring oss. Den sista vardagen i månaden dras hyresbeloppet från ditt bankkonto.

Avflytt

Vid avflyttning skall lägenheten besiktigas. Lägenheten och tillhörande utrymmen som förråd och garage ska vid tillfället vara tömda och städade. Alla utrustningsdetaljer som hör till lägenheten, t ex dörrar, hatthyllor och gardinbeslag skall lämnas kvar i lägenheten. Boka tid för besiktning senast två veckor innan avflyttningsdatum. Nycklar återlämnas senast kl 12:00 avflyttningsdagen.

Balkong

Blomlådor eller dylikt får inte hängas utanför balkongen p g a risken att falla ned och orsaka skada. Tänk också på att endast el-grill får användas på balkong eller uteplats samt att man inte får slänga ut fimpar, skräp m.m.

Brandvarnare

Fastighetsägaren tillhandahåller en brandvarnare till samtliga lägenheter Det åligger hyresgästen att kontrollera brandvarnarens funktion under tiden man bor i lägenheten. Vid fel görs en felanmälan, använd gärna felanmälan via hemsidan.

El-abonnemang

El-abonnemang tecknas och betalas av dig som boende med valfri leverantör. För att vara säker på att ha el vid inflyttning bör du anmäla din nya adress senast två veckor före inflyttning. Glöm inte att avsluta el-abonnemanget vid avflytt.

Felanmälan

Felanmälan kan göras direkt via hemsidan eller per telefon 0470-465 55 vardagar mellan 08:00-12:00. Akuta fel som inte kan vänta tills nästkommande arbetsdag anmäls till jourtelefon 070-260 03 90.

Flyttstädning

Lägenheten skall vara väl rengjord och städad. Glöm inte balkong och förrådsutrymmen, garage etc. Tänk på att om lägenheten inte är välstädad måste vi debitera dig för städkostnaden.

Hemförsäkring

Kom ihåg att teckna hemförsäkring, den omfattar samtliga i din familj och täcker, förutom skador på dina ägodelar, även sådant som kan drabba fastigheten vid brand eller vattenskada. Saknar du försäkring kan dina kostnader bli mycket stora vid eventuell olycka.

Hyresbetalning

Betalning av hyran ska ske i förskott senast sista vardagen i månaden innan. Hyresavier lämnas ut kvartalsvis. Har du autogiro dras hyresbeloppet från ditt bankkonto sista vardagen månaden innan. Vid för sent inbetald hyra debiteras dröjsmålsränta.

Jour - när kontoret är stängt

Vid allvarliga/akuta fel och efter kontorets öppettider ring Securitas på telefon 010-470 51 84.

Mattor

Skaka ej från fönster eller balkong då det vållar dina grannar obehag.

Parkering

Parkering får endast ske på markerade platser och naturligtvis endast på den plats du själv hyr.

Persienner

Hyresvärd ansvarar ej för persiennerna i lägenheterna.

Rökning och husdjur

Rökning och husdjur bör ej förekomma i lägenheten, kostnader relaterade till rökning och husdjur kommer debiteras hyresgäst.

Soprum

Det är allas ansvar att se till att soprummen är prydliga. Var noga med att slänga rätt saker på rätt ställe i soprummet!

Störning

Vår ambition är att det ska vara lugnt och trivsamt i våra hus, oavsett tid och dag. Vissa ljud måste dock du som hyresgäst ha överseende med ex hushållsmaskiner, steg och röster. Om du upplever att dina grannar stör t ex genom hög musik, bråk och skrik kontaktar du kontoret. När du anmäler störningen till oss råder tystnadsplikt och du har alltid möjlighet att vara anonym gentemot den störande hyresgästen.

Trapphus

Trapphus skall hållas fria från cyklar, barnvagnar, leksaker, lösa mattor, skräp mm. Trapphuset är en utrymningsväg och får ej blockeras. Ambulans och räddningstjänst måste ha fri väg om olyckan skulle vara framme.

Tvättstuga

Tänk på att hålla dina tvättider och att göra ren den utrustning som Du använt. Sopa och torka golvet. Släng bort tomma förpackningar. Kontrollera att Du stängt av samtliga maskiner (förutom de där det speciellt anges att de inte ska stängas av), att du inte glömt kvar något i eller kring maskinerna samt släckt belysning i tvättstuga och torkrum. Vattnet ska alltid stängas av. Husdjur får inte vistas i tvättstugan Här gäller den gamla trivselregeln: Lämna tvättstugan i samma fina skick som Du vill finna den!

Uppsägningstid

Avflytt kan ske tidigast till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Exempel - om du säger upp din lägenhet någon gång mellan den 1-31 januari, gäller uppsägningen till avflyttning den 1 maj. Undantag från ”tremånadersregeln” endast vid dödsfall då uppsägningstiden är en månad. Under uppsägningstiden är du skyldig att låta intresserade hyresgäster få se på lägenheten fastän du ej flyttat ut.