Intresseanmälan lägenhet

Genom att jag och eventuellt medsökande kryssar för Jag/vi samtycker nedan, ger jag/vi vårt fulla samtycke och godkännande, enligt Personuppgiftslagen (PUL), till att AB Hjalmar Petri har full rätt att ta kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag och inhämta all den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva vår ansökan om att bli hyresgäst hos AB Hjalmar Petri. Uppgiftslämnaren har lagenlig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt att få eventuellt felaktiga uppgifter rättade. Jag/vi lämnar också vårt samtycke till att AB Hjalmar Petri lagrar, sparar, bearbetar och annars behandlar de av mig/oss lämnade personuppgifterna för de ovan nämnda ändamålen. Mitt namn kan komma att skickas till avflyttande hyresgäst i en eventuell erbjudandesituation. Jag är medveten om att AB Hjalmar Petri förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst. Genom att registrera mina uppgifter samtycker jag även till att cookies som behövs för att webbplatsen skall fungera får lagras på min dator.