Kontakta oss

AB Hjalmar Petri
Adress: Hovsgatan 10A, 352 33 Växjö
Telefon: 0470-465 55
Jourtelefon vid akuta fel: abetstid 070 260 03 90, övrig tid Securitas 010-470 51 84

E-post: info@hjalmarpetri.se
Hemsida: www.hjalmarpetri.se

Fastighetsförvaltare
Kjell Blennmyr

Fastighetsskötare
Håkan Ekelund

    Fastighetsskötare
    Ismet Ganibegovic

Verkställande Direktör
Rickard Petri

Skicka meddelande